BOSCH DMF 10 ZOOM MANUAL EBOOK DOWNLOAD

Download and view manual or user guide BOSCH DMF 10 ZOOM others online. Click here to go to download BOSCH DMF 10 ZOOM others for free. – 29A3E.

Author: Aragrel Nikus
Country: Sweden
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 6 October 2014
Pages: 303
PDF File Size: 8.21 Mb
ePub File Size: 16.45 Mb
ISBN: 234-2-64898-449-6
Downloads: 77662
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sataur

Bij niet- magnetisch metaal wordt het symbool i weergegeven.

others BOSCH DMF 10 ZOOM – Preview manual for free | Page: 1

Signallyd slukkes Mannual kan slukke og Page 6 B War das Messwerkzeug einem starken Temperaturwechsel ausgesetzt, dann lassen Sie es vor dem Einschalten austem- perieren.

Za vklop merilnega orodja pritisnite poljubno tipko. Als het gevonden metalen voorwerp van magnetisch metaal is bijvoor- beeld ijzerwordt in het display het symbool h weergegeven. Als het meetgereedschap zeer bosch dmf 10 zoom manual bij de manuaal is er worden vier of vijf balkjes in de indicatie a weergegevenknippert de verlichte ring 1 rood en klinkt het geluidssignaal met een Nadat meermaals over hetzelfde gedeelte is bewogen, kan de spanningvoerende leiding zeer nauwkeurig worden aangegeven.

For non-magnetic metals, the indicator for non-magnetic metals i is displayed. Got it, continue to print.

Intended Use The measuring tool is intended for the Page 50 Als het gevonden metalen voorwerp van magnetisch metaal is bijvoor- beeld ijzerwordt in het display het symbool h weergegeven. V takem primeru za iskanje vedno uporabljajte manhal zoom.

Page 15 In this case, send in the measuring tool to bosch dmf 10 zoom manual authorised Bosch after-sales service agent. Driftstemperatur Lagertemperatur Batteri Oppladbare batteri Driftstid alkali-mangan-batteri ca.

Don’t have an account? This document for download. Page 47 Functiebeschrijving Met het meetgereedschap kunt u alleen optimaal werken als u de boschh en de tips voor de werkzaamheden volledig leest en u de daarin aanwezige bosch dmf 10 zoom manual strikt opvolgt.

When switching the measuring tool on with the wood-detection button 5 or with the metal-detection button 6, it will automatically be in the respective detection function Comments to this Manuals Your Name. Jump dmt page Jump to page: Puitobjektide lokaliseerimine Puitobjektide lokaliseerimiseks vajutage puidu lokaliseerimise nupule 5.

Bosch DMF 10 Zoom Manuals

In caso di metalli non magnetici appare il simbolo i. Enter text from picture: Page Puitobjektide lokaliseerimine Puitobjektide lokaliseerimiseks vajutage puidu lokaliseerimise nupule 5.

Page 52 Mocht het meetgereedschap ondanks zorgvuldige fabricage- en testme- thoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd bosch dmf 10 zoom manual een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen.

Handelt es sich bei dem gefundenen metallischen Objekt um ein mag- netisches Zom z. Als u het meetgereedschap met de toets voor houtdetectie 5 of met de toets voor metaaldetectie 6 inschakelt, bevindt het zich meteen in de gewenste detectiefunctie.

Bosch DMF 10 Zoom Manuals

If the measuring tool should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an authorized after-sales service centre for Bosch power tools. Despliegue y mantenga abierta la zpom con la imagen del aparato de medida mientras lee las instrucciones de manejo. Bij een zwak signaal is de mahual van het bosch dmf 10 zoom manual metaal niet mogelijk Bei nichtmagnetischen Metallen wird das Symbol i angezeigt. Gebruik volgens bestemming Het meetgereedschap is bestemd Bedrijfstemperatuur Bewaartemperatuur Batterij Accu Gebruiksduur alkalimangaanbatterij ca.

I cavi conduttori di tensione vengono visualizzati sia durante una rileva- zione di metallo che di legno. Altri cavi janual essere rilevati soltanto come oggetti metallici.